hotele,  podróże

Gwiazdki - co znaczą popularne symbole?

To, ile jest gwiazdek przypisanych danemu obiektowi hotelarskiemu, uzależnione jest w głównej mierze od tego, czy mówimy o standardach wysokich, podstawowych czy średnich. Do tego dochodzi również kwestia różnorodnych udogodnień i wygód, jakie są fundowanekalkulator składki oc przez określone punkty hotelarskie. Warto wspomnieć jednakże, że warunki w większości hoteli oznaczonych liczbą gwiazdek między cztery a wyżej śmiało można uznać za luksusowe.
Ogólnie rzecz biorąc, nie ma na chwilę obecną żadnego jednolitego prawnego dokumentu, na podstawie którego zrównywałoby się w przywilejach nadawania gwiazdek wszystkie obiekty hotelarskie w kontekście międzynarodowym. Z jednej strony jest to korzystne dla hotelarzy, którzy mają pewnie nieco większe szanse na to, aby w danym miejscu, rejonie i kraju, gdzie posiadają swój obiekt hotelarski, zyskali wymarzoną liczbę gwiazdek, z drugiej jednak wiąże się to z szeregiem niejasności dla korzystających z hoteli gości. Co przez to rozumiemy? Otóż w głównej mierze chodzi o to, że hotel trzygwiazdkowy bądź czterogwiazdkowy wcale nie musi charakteryzować się dokładnie takimi samymi standardami jak hotele o tej samej liczbie gwiazdek w dowolnym innym miejscu – nawet często w obrębie krajów sąsiadujących, znajdujących się na tym samym kontynencie czy bliskich położeniem. Każde państwo na dziś dzień posiada swoje własne, zupełnie indywidualne i odmienne zasady przyznawania gwiazdek obiektom hotelarskim. W szczególności mowa tu o standardach, z jakimi wiąże się kompleks, który ubiega się o nadanie symbolicznych oznaczeń gwiazdkami. Warto jednaże zwrócić uwagę na fakt, że są też i takie rejony, gdzie nie ma kompletnie żadnego regulaminu nadawania gwiazdek, a w ty mowa tu o Francji czy Anglii. Do tego trzeba także wspomnieć o Skandynawii, która charakteryzuje się z kolei brakiem jakiejkolwiek klasyfikacji, więc ciężko stwierdzić, o jakim poziomie hotelarstwa w ogóle jest mowa, sugerując się jedynie dostępnymi zdjęciami.
Autor artykułu: