podróże,  porady

Usługa Assistance a wyjazd

Czy kiedykolwiek zdecydowałeś się, aby swój wyjazd zagraniczny opatrzyć stosowną polisa ubezpieczeniową pozwalającą Ci spać spokojnie w momencie, gdyby doszło do jakichkolwiek nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych?
Jedną z najpowszechniejszych form ubezpieczeń jest oczywiście klasyczne ubezpieczenie podróżnicze zwane ubezpieczeniem turystycznym. W przypadku, gdy mowa o nieco szerszym wachlarzu różnorodnych usług i świadczeń, warto wspomnieć o tak zwanej polisie assistance. Co ona uwzględnia? Przede wszystkim łączy się z możliwością przekazywania natychmiastowych, pilnych interwencji i niezbędnych wiadomości. Jest formą przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej w momentach niespodziewanych i nagłych. To także szansa na realizację transportu zwłok osoby ubezpieczonej bez dodatkowych kosztów ponoszonych przez krewnych zmarłego oraz całodobowa infolinia telefoniczna w ramach Centrum Alarmowego. Jest to takie zabezpieczenie, które pozwala na to, żeby w pełni móc zapewnić komfort psychiczny osoby przebywającej na terenie obcego kraju. Większość ubezpieczycieli, w ramach oferowanych usług Assistance, decyduje się także na to, aby zapewnić transport nieletnich osób – zarówno małych dzieci jak i młodzieży a także, żeby pokryć wszystkie koszty, które wiążą się z pobytem tychże osób, jak i ich prawnych opiekunów w zagranicznych ośrodkach medycznych. Assistance w większości przypadków pokrywa koszty akcji ratowniczych realizowanych na morzu, czy w górach oraz gwarantuje kontynuację podróży w momencie, gdy nie z winy klienta czyli ubezpieczonego doszło do jej wstrzymania czasowego.

Autor artykułu: airflow.pl